Bánh Cinnamon Rolls

Bánh Cinnamon Rolls

Ở Mỹ, Bánh Cinnamon Rolls thường bán ở shopping malls (trung tâm thương mại) rất lơn…Phổ biến tương tợ như bánh Paparoti ở VN vậy đó!

Hôm nay Quyên làm bánh Cinnamon Rolls! Làm bánh này, mùi thơm của bánh bay đầy cả nhà luôn…Thường khi làm bánh Cinnamon Rolls phải có sugar glaze trên mặt bánh, nhưng trong nhà Quyên không muốn ăn món quá ngọt, thì bánh hôm nay không có glaze. Quyên thì thấy không có glaze ăn ngon hơn. :-)

banh cinnamon rolls

Cinnamon Rolls

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>