Bánh Gingerbread Cookies Quyên Làm Hôm Nay

Bánh Gingerbread Cookies Quyên Làm Hôm Nay

Trong những ngày nghỉ lể Giáng Sinh ở Mỹ, bạn sẽ hửi mùi rất thơm của Bánh Gingerbread cookies trong nhà bếp của nhiều người. Sáng này, Quyên làm bánh Gingerbread cookies cho cả nhà và biếu cho người thân và bạn bè. Bánh Âu này có Giáo Viên dạy. Nếu bạn muốn học thì liên hệ chúng ta – [email protected]

banh-gingerbread-cookies

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>