Bánh Mì Âu Pháp French Baguettes

Bánh Mì Âu Pháp French Baguettes

Đây là một hình của bánh mì French Baguettes Quyên đã từng làm lúc trước ở nhà đó các bạn. Khi Quyên có thời gian, mình thường làm bánh mì pháp Baguettes này cho gia đình ăn tại vì bên ngoài, thì tiệm bánh để rất nhiều phụ giá ăn vào không có tốt cho sức khỏe.

Quyên rất đam mê làm bánh mì Baguettes lắm, bánh Croissant, và bánh Chiffon. Hôm nào nếu làm bánh Âu Croissant lại nữa sẽ chụp hình để chia sẽ trên blog này.

banh-mi-baguette

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>