Bánh Pizza Swirls của Quyên!!!

Bánh Pizza Swirls của Quyên!!!

Chào các bạn!! Đây là hình ảnh của Bánh Pizza Swirls mới ra lò nương bếp nhà Quyên. Bánh này ở nhà Quyên rất phổ biến, không ai chê hết! Những bạn nào mà thích ăn món Ý, pizza, sẽ thích ăn món này tại vì nguyên vật liệu đều như nhau chỉ là tạo hình khác thôi. :)

banh pizza swirls

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>