Bánh Su Kem Thiên Nga

Bánh Su Kem Thiên Nga

Hôm nay là lân đầu tiên Quyên làm Bánh Su Kem Thiên Nga. Khi mình đã vất vả tạo ra  hình thiên nga cho đẹp rồi…khi nướng bánh xong, không ai muốn ăn mà chỉ nhìn mà thôi. hihi.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>