Học Làm Bánh Ý Focaccia với Cà Chua – 750.000đ

Học Làm Bánh Ý Focaccia với Cà Chua – 750.000đ

Focaccia là nổi tiếng ở nước Ý và là thường dày dạn với dầu ô liu và muối, và đôi khi các loại thảo mộc.   Bánh Focaccia là nổi tiếng ở nước Ý và là thường dày dạn với dầu ô liu và muối, và đôi khi các loại thảo mộc. Bánh này có cà chua trên mặt...