Học Làm Bánh Bao có Nhần Thịt và Trứng Cút – 600.000đ

Học Làm Bánh Bao có Nhần Thịt và Trứng Cút –  600.000đ

Bánh Bao rất ngon và phổ biến tại Việt Nam và ở nước ngoài trong những khu phố có nhiều cộng đồng người Việt Nam!

 

Bánh Bao có nhần thịt và trứng cút.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>