Học Làm Bánh Carrot Cake (Bánh Cake Cà Rốt) – 600.000đ

Học Làm Bánh Carrot Cake (Bánh Cake Cà Rốt) – 600.000đ

Ở USA, Carrot Cake rất phổ biến! Bánh cà rốt là một loại bánh có cà rốt trộn vào bột và làm cho bột xốp mềm và thơm ngon.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>