Học Làm Bánh Cookie Tuiles – 600.000đ

Học Làm Bánh Cookie Tuiles – 600.000đ

Bánh Tuiles có nguồn gốc từ Pháp, ‘tuile’ có nghĩa là gạch bằng. Bánh này được đặt tên theo hình dạng giống của mái ngói ở đất nước Pháp!

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>