Học Làm Bánh Plain Bagel (Bánh Mì Vòng) – 750.000đ

Học Làm Bánh Plain Bagel (Bánh Mì Vòng) –  750.000đ

Bánh Mì Vòng Bagel được sản phẩm từ bánh mì, theo truyền thống được định hình bằng tay vào các hình thức của một chiếc nhẫn từ men bột lúa mì.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>