Học Làm Bánh Ý Focaccia với Cà Chua – 750.000đ

Học Làm Bánh Ý Focaccia với Cà Chua – 750.000đ

Focaccia là nổi tiếng ở nước Ý và là thường dày dạn với dầu ô liu và muối, và đôi khi các loại thảo mộc.

 

Bánh Focaccia là nổi tiếng ở nước Ý và là thường dày dạn với dầu ô liu và muối, và đôi khi các loại thảo mộc. Bánh này có cà chua trên mặt bánh

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>