BLT Sandwich – Cô Châu

BLT Sandwich – Cô Châu

Sandwich này phổ biến ở Mỹ lắm…Bạn bè mình rất thích ăn BLT sandwiches! Làm chỏ trẻ em cũng thích ăn hoặc  làm tiệc party cắt nhỏ lại mỗi người ăn một miếng! Nếu muốn học, xin vui lòng đăng ký để học món...